BEZMAKSAS piegāde VISĀ LATVIJĀ virs 2m3!

LOTERIJA "Brauc uz RINO"

LOTERIJA
Izveidots: 28.Aprīlis

Loterija “BRAUC UZ RINO"
02.05.- 29.09.2023.

Laimē GALVENO balvu Go PRO 11 black kameru
vai
katru mēnesi dāvanu karti 50,-eur vērtībā katrā mūsu filiālē

Loterijas atļaujas nr. 7687

 

Loterijas noteikumi “Brauc uz Rino”.

1) preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese
Loterijas organizētāji:
SIA "RINO TIMBER"
Reģistrācijas numurs: 40103894016
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 12A, Jēkabpils

3) Latvijas Republikas teritorija;

4) loterijas norises sākuma un beigu datums 02.05.- 04.10.2023..

5) laimestu fonds — laimestu nosaukums, sadalījums pa laimestu grupām, skaits un vērtība;

Dāvanu kartes: Dāvanu karte pirkumiem Neste degvielas uzpildes stacijās 50,-eur x 20gb., kopējā vērtība 1000,-eur ( vients tūkstotis euro un 00 centi) ar derīguma termiņu līdz 2024. gada 15. martam

Galvenā balva – Go Pro kamera Hero 11 Black 1gb
 477,70 eur vērtībā (četri simti septiņdesmit septiņi euro un 70 centi)

6) preču vai pakalpojumu daudzums, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros, vai cita veida informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt;

21/5000 (laimestu daudzums pret provizorisko pirkumu skaitu visās filiālēs piecu mēnešu laikā)

7) loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi;

Lai piedalītos loterijā, loterijas dalībniekam ir jāveic pirkums kādā no Rino Timber noliktavu filiālēm:

Rīgas iela 98, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Dzirnavu iela 12, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Loka maģistrāle 2, Jelgava, LV-3004
14. novembra bulvāris 19B, Liepāja, LV-3414

Pirkuma summai ir jābūt vismaz 100,00eur (viens simts euro un 00 centi) vērtībā. Pēc pirkuma loterijas dalībniekam ir jāaizpilda loterijas dalības pieteikums, ja viņš vēlas piedalīties loterijā.

Loterijā derīgs pieteikums ir attiecīgajā paredzētajā periodā reģistrēts pirkums virs 100,-eur (ar PVN) (viens simts euro un 00 centi) vērtībā un klienta aizpildīta anketa, norādot vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju, pirkuma apliecinošu dokumentu un pirkuma apliecinošā dokumenta datumu.

Dāvanu karšu izloze notiek loterijās noteikumos noteiktajā periodā katra mēneša pēdējā darba dienā 31.05., 30.06., 31.07., 31.08., plkst. 17:15, 29.09. plkst. 18:00 starp klientiem, kuri veikuši pirkumu attiecīgajā filiālē:
Rīgas iela 98, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Dzirnavu iela 12, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Loka maģistrāle 2, Jelgava, LV-3004
14. novembra bulvāris 19B, Liepāja, LV-3414

Galvenās balvas izloze notiek 04.10.2023. plkst. 13:00 Jēkabpilī, Dzirnavu ielā 12

Turpmāk tekstā FILIĀLE

Informāciju par loteriju un laimētājiem tiek publicēta mājas lapā 
www.rinogrupa.lv jaunumu sadaļā.

8) ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi;

Pircēja pirkums vismaz 100,-eur (viens simts euro un 00 centi) (ar PVN) vērtībā vai vairāk.

9) datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā;

29.09.2023.plkst 18:00

10) loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums;

Loterijas norises laikā 31.05., 30.06., 31.07., 31.08., 29.09.  katrā filiālē notiek dāvanu karšu izloze.

Izlozes kārtība: apkopojot konkrētā perioda loterijas dalībniekus, starp tiem tiek izvēlēti pa vienam loterijas uzvarētājam konkrētā posmā.

Loterijas noslēguma datumā 04.10.2023. tiks izlozēta galvenā balva Dzirnavu ielā 12, Jēkabpilī.

11) loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;

Dāvanu karšu laimētāju izsludināšanas kārtība:

Loterijas norises laikā 31.05., 30.06., 31.07., 31.08., 29.09. katrā filiālē notiek izloze. Informāciju par loteriju un laimētājiem tiek publicēta mājas lapā 
www.rinogrupa.lv jaunumu sadaļā.

Galvenās balvas laimētāja izsludināšanas kārtība:

Loterijas norises laikā, galvenās balvas izloze notiek 04.10.2023. plkst. 13:00 Jēkabpilī, Dzirnavu ielā 12. Informācija par laimētājiem tiek publicēta  04.10.2023. mājas lapā 
www.rinogrupa.lv jaunumu sadaļā.

12) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņem

Pēc dāvanu karšu izložu rezultātu publicēšanas, loterijas dalībniekiem, kuri ir laimējuši, ir jāpiesakās uz laimesta saņemšanu vai attiecīgajā filiālē zvanot, rakstot vai ierodoties uz vietas, vai arī rakstot uz e-pastu info@rinogrupa.lv līdz 31.10.2023..

Pēc galvenās balvas izlozes attiecīgajam loterijas dalībniekam ir jāpiesakās, rakstot uz e-pastu 
info@rinogrupa.lv līdz 31.10.2023..

Pie laimestu saņemšanas, uzvarētājiem ir jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokumentus, kas tika reģistrēts attiecīgajai loterijai.

13) informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas;

Pretenziju gadījumā, loterijas dalībnieks var vērsties pie Rino Timber administrācijas, rakstot e-pastu uz 
info@rinogrupa.lv. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 31.10.2023.. Pretenzija tiks izskatīta pamatojoties uz Preču un pakalpojumu loteriju likumu, Loterijas noteikumiem Rino Timber, tā tiks izskatīta 10 (desmit) darba dienu laikā.